Saturday, October 9, 2010

ĐƯỜNG RA ẢI BẮC


Thay lời cô phụ.

Mưa ngâu dằng dặc cả đêm trường,
Có biết lòng em kẻ viễn phương ?
Vượt cả Trường Sơn qua vỹ tuyến,
Tìm ra Ải Bắc tận biên cương .
Sông Ngân, chẳng thấy đàn ô thước,
Bến Ngọc (1), còn mơ giấc khói sương .
Trăng hãy vì ta soi rõ lối
Cho mau hội ngộ với người thương .

1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú

(1) Bến Ngọc : Bến đò ngang, qua đò, đi thêm 10km nữa thì tới K1.


No comments:

Post a Comment