Thursday, October 7, 2010

DỖ GIẤC ĐẠM TIÊN


Đường đời thôi đã không may,
Thôi thì thôi nhé hỡi nầy Đạm Tiên.
Thôi về dỗ giấc cho yên,
Đêm không trăn trở, ngày quên đợi chờ.
Quên đi bóng dáng hững hờ,
Tâm tư rồi cũng sẽ mờ dấu xưa.

Des Moines, 28-06-2006


No comments:

Post a Comment