Friday, October 8, 2010

ĐỢI


Hoa vườn đợi nắng ruộng xa,
Bờ tre yên gió, mái nhà tạnh mưa .
Ngõ chiều đợi bước chân xưa,
Cây đêm thắp đóm (1), bóng dừa đọng trăng .
Mắt buồn đợi trống canh sang,
Đèn khuya vẽ bóng, mơ hoang vẽ tình.

Mỹ Tho, 05-10-1989

Bầy đom đóm thắp sáng những tàn cây thấp, giống như cây Giáng Sinh có đèn chớp lập lòe trong đêm.


No comments:

Post a Comment