Thursday, October 7, 2010

SÔNG NÚI TRI ÂN


(Người phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ quên sau cuộc chiến, ngồi đánh đàn ở bến đò Mỹ Thuận năm nào.  Xin xem lại bài thơ số 22-NHỚ MIỀN TÂY, chú thích số 6).

Dòng đời thay đổi ai ngờ,
Ngày xưa lính trận, bây giờ thương binh .
Ngồi đây dạo khúc tâm tình,
Vì ai, ai biết phận mình mà thương ?

Bạn ơi, ghé lại bên đường
Mà nghe mấy tiếng đoạn trường thương tâm .
Lục bình sông nước phương Nam,
Một thân chìm nổi, mười năm dật dờ .

Cuối đời, nhạc phổ thành thơ,
Anh về nằm chết bên bờ Cữu Long .
Sớm chiều gió núi mưa sông,
Cầu kinh siêu độ tỏ lòng tri ân .

Des Moines, 29-06-2004


No comments:

Post a Comment