Friday, October 8, 2010

BUỔI TRƯA NGÀY ẤY


(Hồi tưởng)

Em tôi dỗ giấc vừa xong,
Mơ xanh kết nụ, má hồng đơm hoa .
Mẹ ngưng câu hát mặn mà,
Nghe đâu bên xóm tiếng gà gáy trưa .
Tre gầy, gió chẳng đong đưa,
Nước trong soi bóng ngọn dừa trên cao .

“Mẹ ơi, trưa vắng buồn sao,
Lối vườn cỏ dại, cầu ao nắng vàng” .

Mẹ tôi một thoáng ngỡ ngàng,
Lại đưa tiếng hát nhẹ nhàng ru em .
Gối tay, đầu ngã bên thềm,
Hồn nương bóng xế, tôi tìm giấc hoang .
Bỗng đâu nắng dậy rỡ ràng,
Hiện hoa hóa bướm bay vàng dưới hiên .

25-07-1983
Trại Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh


No comments:

Post a Comment