Friday, October 8, 2010

ĐIỂM CUỐI ĐƯỜNG VỀ


Ngày anh lạc bước lưu đày,
Em về tóc thả cho dài tơ vương .
Đương thời liễu sắc hoa hương .
Tình em đầu ngõ cuối tường đắm say .
Sớm khuya trăng gió miệt mài,
Mắt tràn bóng tối, mộng đầy giấc đêm .
Mười năm mây đổ mưa chìm,
Tiếng nào gọi thức hồn em trở về .
Ngỡ ngàng chợt tỉnh cơn mê,
Tóc buông sông trắng trôi về biển khơi .
Bao dung, biển thắp sao trời
Dìu em ra khỏi một đời đam mê .
Trăm năm mở lối đi về,
Lối đi tưởng ở, lối về tương đi .

Mỹ Tho, tháng 12-1993


No comments:

Post a Comment