Saturday, October 9, 2010

CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT


Chân cũng bước mà đường đi không tới,
Đá …bên tình, bên tội gánh hai vai .
Chiều âm u, chim nhớ bạn thương bầy,
Mang chút nắng tàn phai trên cánh mỏi .

Hoa độc dược tới mùa khi kết trái,
Rừng ưu tư thêm đất mới chôn người .
Chiều điêu tàn, chiều thế kỹ Hai Mươi
Ta thắp nến khi mặt trời yên ngủ …

Và thao thức giữa muôn nghìn tinh tú,
Đếm từng ngôi rơi vỡ suốt canh thâu .
Bươi đất đen, tìm mảnh vụn hồn đau
Sắp nguyên lại y theo chiều thân thể …

Rồi giục giã xin gọi người sống dậy
Nâng mặt trời thắp lại cõi đêm sâu .
Nhưng sao nghe trăng rụng xế ngang đầu,
Nghe tiếng bước, nghe rừng đau xác lá .

Còn mấy nét tên người trên mảnh đá (1)
Khi nắng mưa, ngôi mộ rã bên đường .
Bụi cát vùi chưa lấp trọn đau thương,
Nhìn trước mặt, vẫn con đường không tới .

19-03-1981
K1 .Tân Lập . Vĩnh Phú

Mảnh đá thay mộ bia do người bạn tù nào đó khắc tên một cách vội vã (chỉ có tên, không có họ)


No comments:

Post a Comment