Thursday, October 7, 2010

CA DAO VÀ THƠ TÔI


Ca dao:
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ?
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ?

Và thơ tôi :
Trăng mười sáu tuổi trăng tròn,
Đến ba mươi tuổi trăng còn được chăng ?
Núi non soi bóng sông Hằng,
Hơn nghìn năm tuổi vẫn rằng … núi non !

Tôi ba mươi tuổi còn son,
Mới đây một thoáng đã tròn sáu mươi !
Tuổi lên tóc bạc sầu đời,
Chán sao là chán, buồn ơi là buồn !

Des Moines, 27-05-2006


No comments:

Post a Comment