Thursday, October 7, 2010

SẦU LÊN NGỌN ẢI *


Sầu lên ngọn ải Nam Quan,
Oán tuôn Bản Giốc (1), hận tràn biển Đông .
Gió mưa thác đổ khơi dòng,
Tiếng đau gió thét, lệ lòng mưa sa .
Nỗi hờn dậy sấm gần xa,
Đất trời giông bão, sơn hà ngả nghiêng .
Cầu xin Tổ Quốc thiêng liêng,
Khí thiêng sông núi, rừng thiêng đại ngàn,
Sao cho thôn ấp bình an,
Núi rừng tây vực, dặm ngàn thảo nguyên .
Sao cho mưa thuận gió hiền,
Ánh dương soi sáng một miền Viễn Đông .
Sao cho trăm họ một lòng,
Nam Quan, Bản Giốc, biển Đông một nhà .
Bắc Nam một dải sơn hà,
Nét son (2) tươi thắm, mùa hoa nở vàng (3) .

Des Moines, 27-11-2005

Chú thích * Sầu lên ngọn ải: Trích trong câu thơ Chinh Phụ Ngâm: Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.
(1) Thác Bản Giốc và ải Nam Quan thuộc tỉnh Cao Bằng
(2) Nét son : sọc đỏ của lá quốc kỳ
(3) Mùa hoa nở vàng : tượng trưng cho màu vàng của lá quốc kỳ


No comments:

Post a Comment