Friday, October 8, 2010

BƯỚC LANG THANG CUỐI CÙNG


(Tâm tư của một người vừa mới ra khỏi trại giam sau chín năm) .

Thả rong thả rêu
Lượn diều lượn én
Thuyền đâu một bến một bờ
Cắm sào đợi nước bao giờ cho trong (1)

Thả rong thả rêu
Thả lêu thả lổng
Thả mơ thả mộng ngoài đường,
Vàng sao trải nắng lại thường bỏ không ?

Thả rong thả rêu
Lều bều khắp chợ
Chợ phường chợ phố xôn xao
Chợ thành chợ bến ra vào tay không

Thả rong thả rêu
Lại chiều cô độc
Vườn ai trái mọc đầu cành
Cho tôi ngắm chút màu xanh đỡ lòng

Thả rong thả rêu
Thôi chiều lại sớm
Chợt nghe hương đượm gió đồng
Ngõ xuân chợ tết, bến lòng chợ hoa .

1988
Trại giam Tiền Giang (Định Tường)

Chú thích:
(1) Cắm sào đợi nước bao giờ cho trong : Ca dao Việt Nam.


No comments:

Post a Comment