Saturday, October 9, 2010

ƯỚC MƠ LẦN CUỐI


Mẹ vẫn thương con
Tình thương như suối
Xin mẹ cho con
Ước mơ lần cuối
Cho con trên đầu
Chiếc khăn còn mới (1)
Ôm trái tim khô
Con đi về núi
Mơ màng gió thổi trên non
Rừng cây xao động đưa hồn lên trăng.

13-10-1981
Bệnh xá nhà giam
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú

Chiếc khăn còn mới: Chiếc khăn tang. Theo phong tục Việt Nam, khi đứa con chết trước cha mẹ, trên đầu phải chít khăn tang để thọ tang cha mẹ trước, bày tỏ lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành.


No comments:

Post a Comment