Saturday, October 9, 2010

LÊN RỪNG NHỚ BIỂN


Nhớ biển ngày xưa, nhớ vết chân
Từng in trên cát đã bao lần .
Thu vàng, dáng cũ duyên chưa hết,
Đông trắng, tình xưa nghĩa vẫn tràn .
Đá nặng niềm đau chờ tuyết rã,
Trăng tròn mộng ước đợi mây tan .
Gió ơi chớ để rừng hiu quạnh,
Hãy cất lời ca gọi nắng xuân .

1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment