Friday, October 8, 2010

CA DAO NGÀY ẤY


(Thay lời mẹ)

Ngày xưa, con tuổi vừa tròn,
Võng đưa, mẹ hát điệu buồn ca dao .
Tiếng ru lời mẹ ngọt ngào,
Dạy con tình cảm ban đầu sắt son .

Đây con, gió núi trăng nguồn,
Đỗ Quyên cũng cất giọng buồn ngẩn ngơ .
Mắt con xanh biếc sông hồ,
Hẹn sau thừa kế một bầu gió trăng .

Ngày con tuổi lớn hiên ngang,
Cũng thời non nước dở dang thế cờ .
Đi theo tiếng gọi sông hồ,
Mười năm mưa gió bây giờ chưa yên .

Ngày con về nước Cữu Nguyên,
Rong vàng đẫm suối, tóc tiên (1) trải bờ .
Nước trôi còn tưởng mơ hồ,
Nhớ con màu mắt sông hồ năm xưa .

Tâm tư kể mấy cho vừa,
Kể hơn Bảy Núi, kể thừa Chín Sông .
Sớm hôm triều nước Cữu Long,
Vơi đầy sao biết đục trong mà chờ .

Ca dao ngày ấy bây giờ,
Chiều hôm, gió hát bên gò đất hoang .
Lối vườn khởi bước thu sang,
Lại nghe dòng mắt biển dâng nước triều .

10-01-1988
Trại giam Tiền Giang (Định Tường)

Ghi chú : (1) Tóc tiên : Loài cỏ, thân mọc leo hay bò, có hoa đỏ .


No comments:

Post a Comment