Friday, October 8, 2010

MƯA CHIỀU


Chiều mưa muộn, người không thấy đến,
Buổi chợ tàn, ai hẹn mà trông .
Phường kia, phố nọ đi rong,
Nhớ chiều, lại thả bên sông đón chiều .

Bến lại buồn thiu,
Mưa vèo gió thốc …
Kẻ sang đò dọc đi rồi,
Người nhìn mặt nước chân trời trống không .

Thuyền bỏ bến, mây lồng sóng giục,
Bến không thuyền, lắng đục khơi trong .
Nặng tình bão núi mưa sông,
Ai đâu dám tỏ chuyện lòng với ai .

13-11-1988
Trại giam Tiền Giang (Định Tường)


No comments:

Post a Comment