Friday, October 8, 2010

ĐÊM GIAO THỪA THẾ KỸ


“Hoàng Hôn Thế Kỹ” Hai Mươi,
Tôi xin thắp nến ru đời ngủ yên .
Xin người dỗ giấc hồn nhiên,
Để mai dậy sớm chào Thiên Kỹ dài .

“Niềm đau thế kỹ” còn đây,
Đến nghìn năm nữa vẫn đầy tâm tư .
Một thiên chiến sử oan cừu,
Vết thương xuyên thấu khởi từ đêm đen .

Xin người dỗ giấc bình yên,
Để mai dậy sớm chờ tin mới về .
Trong cơn mưa gió não nề,
Ơn trời thắp nắng vỗ về nỗi đau .

Xin người dỗ giấc cho mau,
Để mai dậy sớm đón chào tin vui .
Một nghìn năm cũ qua rồi,
Để nghìn năm tới dựng đời tin yêu .

Des Moines, 31-12-1999


No comments:

Post a Comment