Saturday, October 9, 2010

SẦU ĐÔNG


Khô nhánh sầu đông, lạnh bốn bề,
Khung trời nặng thấp kín mây che .
Sương bay mộng ảo mờ muôn lối .
Em đến thăm anh cũng đã về .

Một đời bụi cát kiếp phù du,
Chôn kín bao năm chốn ngục tù .
Một mảmh trời đông ngoài cửa sắt,
Thoáng trông cánh nhạn khuất mây mù .

Người như bóng nhạn đã đi qua,
Một thoáng nhìn theo, một thoáng xa,
Một thoáng chiêm bao tàn trước mặt,
Còn đây dư ảnh, cánh sương sa .

Ta chết từng giây mỗi tế bào,
Khô từng giọt máu đến thân đau .
Nghe như rơi rớt xương từng đoạn,
Tuyết rụng từng bông trắng mái đầu .

26-10-1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment