Thursday, October 7, 2010

QUÁN LẠNH BÊN SÔNG


Dưới cầu sương phủ dòng sông,
Bên cầu quán lạnh chiều đông mơ màng.
Tơ lòng, nhện buộc dở dang,
Tơ sầu không khéo mình đang buộc mình .

Rượu cay chẳng ấm men tình,
Nghiêng ly, mà thấy bóng hình ai đâu ?
Chưa say nào dám lên cầu
Buông tay liều bỏ cơn sầu được chăng ?

Des Moines, 25-07-2005


No comments:

Post a Comment