Friday, October 8, 2010

MƯA BIỂN


(Dưới chế độ Cộng Sản, người phụ nữ Việt Nam ăn cơm với nước muối, biến nước muối thành dòng sữa để nuôi con) .

Đây nước muối, mẹ chan cơm từng bữa,
Lòng mặn mà sinh nguồn sữa nuôi con .
Ngủ cho ngoan cho giấc mộng no tròn,
Dòng sữa đó cho con từ nước muối .

Rồi thân mẹ cũng khô nguồn cạn suối,
Mưa biển nhiều nên lạt muối cho con .
Đón trên môi từng giọt mặn lăn tròn,
Cơm mẹ mớm cho con bằng nước mắt .

29-06-1983
Trại Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh


No comments:

Post a Comment