Saturday, October 9, 2010

ANH VỚI TÔI


Anh với tôi
Chung một bước lưu đày
Của người không đất sống

Anh với tôi
Chung nhịp thở mỏi mòn
Chung nhà giam khép kín
Cùng nhớ nước thương non

Anh đi rồi
Trời thênh thang … đất rộng
Nhưng sầu hận không nguôi
Thiên đường chưa mở lối
Hồn xiêu lạc đơn côi

Còn lại tôi
Mau gói ghém cuộc đời
Khi rừng lên trái độc
Ngày tháng giết mòn tôi .

16-04-1981
K1. Tân Lập .Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment