Friday, October 8, 2010

MẤY LOÀI HOA


Đã mấy năm rồi tóc điểm hoa,
Sợi buồn bện nhớ mỗi chiều sa.
Tơ giăng lưới buộc đời con nhện,
Nào phải tơ duyên dưới mái nhà.

Cũng mấy năm rồi thơ kết hoa,
Sắc hương nào đáng để kiêu sa.
Sắc là mây trắng, hương là gió,
Nào phải loài hoa nở trước nhà.

Có giống Xương Rồng cũng nở hoa
Giũa lòng biển cát gởi hương xa.
Sắc hoa thắm đượm tình sa mạc.
Nhưng ngắm cành gai lại xót xa!

Trái đắng là thân của kiếp hoa,
Nẻo rừng dặm núi lúc mưa sa.
Môi kề vị đắng càng thêm nhớ,
Mà nhớ làm chi để xót xa!

22-08-1982
K5. Tân Lập.  Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment