Thursday, October 7, 2010

ĐỔI THAY


Ngày em thả tóc theo mây,
Duyên kia thác đổ, tình nầy sông trôi .
Ngày anh về lại kiếp người,
Cũng trôi theo mấy nẻo đời lang thang .
Kể gì một kiếp đi hoang,
Còn em lại bước sang ngang mấy lần !
Buông thân vào chốn phong trần,
Bước sa ngõ tối, mắt tràn mộng đêm .

Trăng xưa còn tỏ bên thềm,
Mái xưa, nhện vẫn buông rèm che sương …

Một hôm bỗng thấy lạ thường,
Liễu sầu đứng rũ bên đường ngẩn ngơ .
Sương chiều ướt đẫm trang  thơ,
Sao Hôm mọc sớm để chờ sao Mai !
Một đêm, ngần ấy đêm dài,
Sáng ra, đời đã đổi thay mấy đời !
Bao nhiêu thế kỹ qua rồi,
Và đây thế kỹ của người không quen .

Des Moines, 30-09-2005


No comments:

Post a Comment