Friday, October 8, 2010

KHỞI TỪ NGỌN SUỐI


Đá chìm dỗ giấc mộng xanh,
Dưới trăng bọt nước tạo hình nở hoa .
Suối ru, lời suối thiết tha,
Rong dài ngọn tóc cài hoa trắng ngần .
Hay đâu một thoáng mộng tàn,
Đá lăn từ ấy theo làn nước sa .
Sông trôi tạo kiếp phù sa,
Cát chìm bãi nọ còn xa bến nầy…

Lòng anh, bãi cát đang xây,
Bến em hờ hững đợi ngày nước rong .
Thơ anh, bọt nước giữa dòng,
Bến em còn đợi nước ròng trôi đi .
Đời anh phải bước lưu ly,
Bến em, thuyền buộc chờ khi sáng trời .
Tình anh, nước cuốn ra khơi,
Bến em, thuyền thả đón người bên sông .

15-01-1988
Trại giam Tiền Giang (Định Tường)


No comments:

Post a Comment