Friday, October 8, 2010

NGUYÊN ĐẠI CUỐI CÙNG


Từng cụm đá nằm yên, thân lạnh cứng,
Với cây rừng chết đứng, xác cong queo .
Nắng tàn phai soi ảo vết rong rêu,
Còn hiện tại, Buổi Chiều hay Buổi Sáng ?

Như Buổi Sáng, làn Tinh Vân tỏ rạng,
Hệ Mặt Trời khai sáng thuở nguyên sinh .
Tia nắng đầu tạo dựng một màu xanh,
Mây kết đọng rơi nhanh làm sông biển .

Trong hơi ấm, muôn loài sau xuất hiện,
Vườn Cây nào đưa Trái Cấm lên môi .
Lúc ban sơ, Đời kết nụ trong nôi,
Ghi lịch sử Con Người qua lớp đá .

Nhưng chẳng phải kỳ khai nguyên thuở ấy,
Mà Buổi Chiều, ôi nguyên đại cuối cùng .
Dấu tang thương trầm tích lớp song song,
Bên ngọn nến Thái Dương chừng sắp tắt .

Già tuổi đất, thêm đàn dơi rũ chết,
Còn tim người độc chất ngấm càng sâu .
Ta về đây, trần trụi xác chiêm bao,
Đang mục rã trong niềm đau hoại thể …

Rồi buông thân nằm yên chờ tân thế
Cho tình yêu nguyên thể thoát lên cao .
Cõi âm u quờ quạng thấy gì đâu,
Từ buổi đó, ánh dương nào trở lại ?

20-09-1982
K5. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment