Thursday, October 7, 2010

NHƯ LỤC BÌNH TRÔI


Lưu đày cõi Bắc xa xăm,
Ngày về âu cũng mười năm đợi chờ .
Sông xưa hoang lạnh đôi bờ,
Vời trông cánh nhạn hững hờ xa bay .
Chiều quê con nước dâng đầy,
Lục bình hoa tím rước ngày vào đêm .
Cuối dòng trăng nước trôi êm,
Cho chiều thêm mộng, cho đêm bớt buồn !

Tóc em, nét vẽ tâm hồn,
Khi mơn trớn gió, khi cuồn cuộn mây .
Hiên ngoài ta vẫn ngồi đây,
Trăng khuya ngã bóng đổ dài tâm tư .
Hôm sau ôm gói giã từ,
Thân như bèo bọt, đời như lục bình .
Ngày về nặng gánh tâm tình,
Hành trang chưa mở lại đành mang đi !

Des Moines, 03-12-2005


No comments:

Post a Comment