Saturday, October 9, 2010

THẮP SÁNG TRĂNG TRÒN


Đêm nay nhân lúc trăng về,
Muốn say mà chẳng có gì để say.
Xin nâng một chén trăng đầy,
Cạn đi người hỡi cho ngây ngất lòng .
Tỉnh chi môt lũ tù chung,
Chén đầy cay đắng hãy cùng uống vơi .
Phù sinh hết nửa kiếp người,
Ta say cho bỏ bước đời đã qua,
Say cho nghiêng đổ trăng già,
Cho trăng hóa kiếp trăng già lại non .
Rồi ta thắp sáng trăng tròn,
Quên đi ngày tháng lo buồn đảo điên .
Lửa nào như đuốc bừng lên,
Xin nâng chén nữa cho bền chí trai,
Chén cay thì uống cho cay,
Chén tràn men ấm thì xây lửa lòng .
Xin nâng một chén sau cùng,
Đợi vàng tơ nắng (1) soi hồng nét son (2) .

16-08-1980
K1 . Tân Lập . Vĩnh Phú

Vàng tơ nắng: nền vàng của lá quốc kỳ.
Nét son : sọc đỏ


No comments:

Post a Comment