Saturday, October 9, 2010

MỘT THOÁNG MƠ


Một thoáng mơ thôi,
Một thoáng mơ trên dòng lịch sử .
Bảy Mươi Hai, Hè Đỏ Lửa vang danh,
Tái chiếm thành Quảng Trị .
Giữa hoang tàn, hào khí bốc lên cao .
Bảy Mươi Lăm, ngày lịch sử ô danh,
Bỏ thành rồi mất nước .
Những người con chiến cuộc
Đành gãy cánh thiên thần .
Ôi chiến trường sao quạnh quẽ buồn tênh .
Chẳng bị thương mà tim mình rơi máu .

16-05-1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment