Friday, October 8, 2010

SƯƠNG GIÓ DỌC ĐƯỜNG


(Hồi tưởng trên các đoạn đường chuyển trại)

Mười năm dan díu mộng,
Một thoáng dở dang say .
Phải chăng giấc tỉnh là đây,
Ngẩn ngơ trên bước lưu đày xa xăm .

Ao đầm giá lạnh,
Soi mảnh trăng hờ.
Bóng lau ngồi rũ xương khô,
Lá không che kín trọn mùa heo may.

Gió thốc mưa bay,
Tháng ngày tàn tạ.
Nhớ câu từ giã hôm nào,
Thương người một bóng xanh xao đợi chờ .

Bóng nhện giăng tơ,
Đường tơ dang dở .
Nước non xẻ nhớ chia tình,
Tóc ai mây Sở, bóng mình sông Ngô .

Lỡ bước giang hồ,
Cơm khô muối nhạt,
Bến đêm gió tạt ngang rừng,
Gội sương mái tóc (1) lúc dừng đợi sang .

Nửa khuya chợt thấy mơ màng,
Áo em hoa cúc hiện vàng nẻo trăng .

15-09-1986
Phòng biệt giam số 10
Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang (Định Tường)

Chú thích (1) Gội sương mái tóc : mái tóc bị đẫm sương, mái tóc bạc bất chợt thấy được khi nhìn xuống mặt nước tại bến sông Lô trong lúc chuyển trại.


No comments:

Post a Comment