Friday, October 8, 2010

MÂY TRÀN PHƯƠNG BẮC


Nhớ ai lòng những thương chờ,
Mây tràn phương bắc che mờ mắt xanh .
Trái mơ còn đắng trên cành,
Tôi không dám hái sợ tình chết non .

Dù sao, nguyện ước chưa tròn,
Riêng mình, mình giữ lòng son với mình .
Mơ chi trái đắng trên cành,
Để lòng mà nghĩ đến tình nước non .

Des Moines, 11-12-2004


No comments:

Post a Comment