Saturday, October 9, 2010

TRANG SỬ GHI THÊM


(Viết tại Đồi Mua)

Đây bãi mồ hoang những đứa con
Ra đi lần lượt mấy năm tròn .
Mưa tràn lệ suối sầu dai dẳng,
Mắt mở sao đêm thức mỏi mòn.
Núi trắng màu tang, xương trắng chất,
Sông Hồng sắc đỏ, máu hồng tuôn .
Bốn nghìn lẻ một trang Nam sử,
Thêm một niềm đau của nước non .

1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment