Friday, October 8, 2010

GIẤC NGỦ CHIỀU


Chiều hôm sau giấc ngủ vùi,
Dơi mang bóng tối một bầy bay ngang.
Mỏi mê trong giấc muộn màng,
Độc rừng nhiệt đới hiện vàng sắc da.
Lưới sầu, tơ đứt nhện sa,
Chim dang cánh mộng chờ ta gởi hồn.
Hỏi còn mấy độ sắt son?
Chẳng vàng chẳng đá, cỏ buồn biếng thưa.
Làm chi hẹn nắng chờ mưa,
Tóc xanh đã bạc bảy mùa gió sương.
Bàn tay hiện dấu bất thường,
Đóng khung mạng đạo, cắt đường tương lai.
Công danh lạc bước lưu đày,
Đường về cố quốc một ngày một xa.
Bệnh rừng chói nước vàng da,
Còn đâu lo liệu tuổi già tuổi non.
Ma thiêng đeo đuổi gọi hồn,
Nước xao chóng mặt, gió luồn lạnh xương.

10-08-1982
K5. Tân Lập. Vĩng Phú


No comments:

Post a Comment