Saturday, October 9, 2010

BỨC THƯ KHÔNG GỞI


Sáu năm qua, khi em là thiếu phụ,
Anh lạc loài trong rừng núi hoang sơ .
Bước ly hương, thân biết đến bao giờ,
Nhận thừa kế nông nô thời trung cỗ .

Giống nô lệ da vàng trong sử đỏ
Gội nắng mưa, lê gót rã đường dài .
Nâng vắt cơm, nặng xiềng xích trên tay,
Cơm lẫn cát pha đủ mùi tân khỗ .

Khi lấy đá từ non cao chớn chở
Đem ngăn nguồn dẫn nước đổ vào nương
Cho cây lên, cho trái mọc bình thường,
Chìu hột giống, sức người tuôn máu suối .

Khi hành dịch, khi khai rừng phá núi,
Biến đất cằn xanh lá, sỏi thành cơm .
Tính ngày công cho hết kiếp giam cầm,
“Nợ xương máu” trăm năm nào trả đủ .

Sáu năm qua, khi em là thiếu phụ,
Anh lên non mây trắng nhuộm tóc sầu .
Có khi nào em trở giấc đêm sâu,
Nhìn trăng khuyết thấy phai màu ước hẹn ?

20-10-1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment