Saturday, October 9, 2010

THUỞ TỪ BIỂN CẠN


Mơ xanh vừa độ
Biển tỏ niềm yêu
Biển thả mây chiều
Bay theo tà áo

Hoa đơm mặt nước
Biển rước đèn đêm
Biển thả sao chìm
Ru em vào mộng

Ngày xanh chợt mất
Biển nhạt màu xưa
Biển đắm trong mưa
Mịt mờ hoang đảo

Cát trôi mất dấu động đào,
Trắng mưa, trắng cả lối vào mộng xanh.
Ta về hiện kiếp lênh đênh,
Ngắm hoa bọt nước vỡ tình ái ân.
Nước non mấy nẻo phong trần,
Thuở từ biển cạn hóa ngàn dâu xanh.

Da xanh sắc lá
Tóc ngả màu mây
Nặng bước lưu đày
Tình say đơn độc

Rừng sâu nước độc
Trái đắng tình người
Tím ngắt màu môi
Ngậm lời sỏi đá

Rừng chôn xác lá
Thác đổ trên non
Tình khúc nặng buồn
Lệ tuôn dòng trắng

Chim hôm rước nắng về đâu
Cho sương đọng nhớ đọng sầu rưng rưng
Mây sao bạc trắng mây rừng
Núi sao thăm thẳm muôn trùng núi non
Tả tơi manh áo mảnh hồn
Mồ hôi thấm đá, lệ hờn chan cơm
Gối tay đợi giấc chiều hôm
Trên trời mộng kết hoa đơm rỡ ràng
Thuyền ai đổi bến đưa sang
Dơi đem bóng tối về ngang mái đầu
Chẳng nghe chim thước xây cầu
Mà nghe sao nhỏ giọt sầu sao băng .

Mùng 4 Tết, năm Tân Dậu
08-02-1981 (dương lịch)
K1 . Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment