Saturday, October 9, 2010

TỪ CHƯƠNG THIỆN ĐẾN CẦN THƠ


(Tuởng niệm Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn)

Thành sụp đổ trên đất bằng dậy sóng,
Nát quê hương anh vẫn chống quân thù .
Trời Cần Thơ trong sương khói âm u,
Anh viết sử bằng máu lưu trên cỏ .

Nước Hậu Giang, mơ màng như vạn thuở,
Bỗng hôm nào lên sắc đỏ phù sa .
Đây máu anh đang chảy ấm sơn hà
Cho đất nở thêm hoa, tình đậm ý .

Hè Đỏ Lửa vang danh từ Quảng Trị
Đến Kong Tum hào khí ngất Trường Sơn
Rồi Bình Long ghi chiến sử vàng son,
Cần Thơ đó, tên anh còn ngự trị .

Anh nối tiếp bao tướng hiền nghĩa sĩ
Cho Miền Tây linh khí bốc lên cao .
Chín khúc sông đưa tiếng gió nguyện cầu,
Đàn cò trắng báo tang sầu dân tộc .

12-11-1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment