Thursday, October 7, 2010

THƠ VÀ ĐỜI


Em đi tìm hỏi ý thơ,
Bài thơ anh nói ý thơ trong Đời .
Em về hỏi lại ý đời,
Bài thơ lại nói ý đời trong Thơ !
Sao em còn đứng ngẩn ngơ ?
Bài thơ chung cả ý thơ ý đời !
Bỗng dưng em lại buông lời
Bảo anh nhầm lẫn giữa Đời với Thơ .
Bảo anh đừng nói vẩn vơ,
Làm sao chung được ý thơ, nghĩa đời !
Kính xin bằng hữu thêm lời,
Ý thơ cùng với ý đời khác chăng ?

Des Moines, 04-12-2005


No comments:

Post a Comment