Friday, October 8, 2010

QUÊ MẸ


Tôi nhớ quê tôi thuở thái bình,
Khói chiều ôm ấp mái nhà tranh
Bên con sông nhỏ không buồn chảy,
Trầm lặng như là một bức tranh .

Tôi nhớ ngày xưa, thu nắng tơ,
Ru con, Người hát mấy dòng thơ .
Ca dao của Mẹ bên thành võng
Nuôi lớn hồn tôi trong ước mơ .

Đến lúc tôi đi có lẽ người
Tóc sầu mỗi bạc mỗi chiều rơi .
Mẹ tôi mòn mỏi qua năm tháng,
Đếm bước tôi đi, đếm tuổi người .

Rồi tám năm qua chốn ngục tù,
Giam hồn, buộc bóng, trói tâm tư .
Cô thôn ngày lạnh bên sông trắng,
Mẹ vẫn thương con, mẹ vẫn chờ .

22-01-1983
Trại giam Nam Hà . Tỉnh Hà Nam Ninh


No comments:

Post a Comment