Friday, October 8, 2010

GIÓ THU


Mấy năm buộc bóng thương chờ,
Mấy lần thu đến ỡm ờ trêu ai .
Cánh hồng nhan sắc chưa phai,
Buồn sao mưa dại gió may lỡ làng .
Mái xưa nhạt nắng mơ màng,
Tình xưa giờ cũng héo vàng nét tơ .

Ba năm buộc bóng thương chờ,
Heo may lại ghé sang bờ cỏ lau .
Vội vàng nhện thả rèm châu,
Buộc sao mà mối tơ sầu đọng sương .
Gió chen liễu ngõ hoa tường,
Một dòng tơ đứt, hai hàng lệ sa !

Thềm thu chợt ý mơ xa,
Liệu thêm một bước bỏ nhà ra đi .
Trăm năm, một thoáng xuân thì,
Buộc tình trọn kiếp còn gì là duyên ?
Trăng xưa còn tỏ lời nguyền,
Cũng đành mà bước xuống thuyền sang ngang .

08-02-1983
Trại Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh .


No comments:

Post a Comment