Thursday, October 7, 2010

NHƯ CƠN GIÓ THOẢNG


Nghe thấm mệt,
ta dừng chân nghĩ ngợi.
Đứng trên cầu
xem nước chảy mây trôi …

Ba mươi năm,
cơn gió thoảng qua đời .
ta nhìn lại,
Tưởng như người thiên cổ .

Des Moines, 25-08-2005


No comments:

Post a Comment