Friday, October 8, 2010

CON ĐÓM


Đèn soi muôn dáng cao sang,
Phố phường xiêm áo, lầu trang ngọc ngà .
Trăng soi ngõ liễu thềm hoa,
Lả lơi sắc đắm, mặn mà hương say .
Còn ai, con đóm miệt mài,
Bay đi soi sáng vũng lầy tối tăm .

22-01-1988
Trại giam Tiền Giang (Định Tường)


No comments:

Post a Comment