Saturday, October 9, 2010

NGÕ VẮNG


(Tình cảnh của người cô phụ)

Sương mù giăng trước ngõ
Canh khuya lạnh bốn bề
Trăng nghiêng mờ lối cỏ
Lang thang gió chẳng về

Nghe tiếng gà bên xóm
Nhớ lúc người ra đi
Nghe trống canh mòn mỏi
Từng giọt … nặng lê thê …

06-12-1981
K1. trại Tân Lập . Tỉnh Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment