Saturday, October 9, 2010

TIẾNG ĐỖ QUYÊN


Qua rồi mấy giấc chiêm bao,
Tưởng đâu mộng mị kiếp nào tới đây .
Gió mưa sông núi dạn dày,
Ngục tù bốn cõi đọa đày xác thân .

Xuân xưa cỏ nội hoa ngàn,
Sông trôi mây nước, ngỏ tràn sắc hương .
Hạ xưa nắng nhuộm mái trường,
Hoa bay cánh phượng, nhạc lừng tiếng ve .
Thu xưa lá rụng bên hè,
Nhớ nàng chức nữ vụng về đường tơ .
Vén mây mở lối hẹn hò,
Thời gian sương khói ỡm ờ sang đông .
Vội vàng mây rũ rèm song,
Tuy riêng hai bến mà chung một dòng .

Xuân đây rừng núi vạn trùng,
Đồng hoang cỏ dại ngượng ngùng đơm bông .
Hạ đây nắng rực lửa hồng,
Bắt người đổ lệ tưới đồng cho xanh .
Thu đây thôi hết chuyện tình,
Bỏ nàng thui thủi một mình sao đang ?
Nhác trông hai sắc xanh vàng,
Sắc xanh mồ cỏ, sắc vàng nước da.
Đông sang rét buốt sơn hà,
Khói sương cũng trắng tưởng là vải tang .

Lòng chưa nhạt đá phai vàng,
Một trời riêng một, hai đàng chia hai .
Thời gian không chắp cánh bay,
Nghĩ mình mòn mỏi thương ai mỏi mòn .
Quốc kêu nhớ nước thương nguồn,
Tàn hơi bóng rũ, cạn hồn máu khô .
Quốc kêu cho đến bao giờ,
Gió trăng thơ mộng, sông hồ thảnh thơi .
Sông in bóng núi mây trời,
Hồ soi bóng liễu, liễu dài tóc xanh .

Lòng nầy gởi chút tinh anh,
Thân nầy bụi cát làm xanh núi rừng .

05-10-1981
K1. Tân Lập . Vĩnh Phú


No comments:

Post a Comment